Fondator al Asociației Antreprenori pentru Dezvoltare

Misiune: susținerea mediului antreprenorial din România

Bunăstarea și dezvoltarea societăților moderne se află în relație de directă cauzalitate cu dezvoltarea antreprenoriatului și a realităților economice pe care acesta le generează. Antreprenoriatul este considerat un adevărat motor al dezvoltării, o premisă esențială în dezvoltarea societăților dintr-o perspectiva mai amplă decât cea strict economică, fiind practic vectorul progresului prin descoperirea de noi resurse, mobilizarea capitalului financiar și introducerea produselor și tehnologiilor moderne, precum și dezvoltarea unei culturi a liberei inițiative și a muncii benefice pentru individ și comunitatea în care trăiește.

Pornind de la această convingere, Asociația Antreprenori pentru Dezvoltare și-a cristalizat viziunea despre dezvoltarea societății românești în jurul promovării și sprijinirii antreprenorilor din România, precum și a animării spiritului antreprenorial și a culturii antreprenoriale în societatea noastră.

Asociaţia Antreprenori pentru Dezvoltare este o organizaţie deschisă, independentă, apolitică şi non-profit, înființată ca urmare a conștientizării relației directe dintre starea antreprenoriatului din România și dezvoltarea societății în ansamblul său, precum și din dorința de a contribui la așezarea acestei relații care depășește sfera economică și are valențe culturale, educaționale și civice, pe un fundament mult mai benefic pentru întreaga societate românească.